Zeggenschap over eigen zorg en budget

Graag heten we u welkom in een van onze locaties: De Nieuwpoort en De Palatijn! Wij helpen u graag u zo snel mogelijk thuis te voelen. We kijken naar wat u kunt en wilt en we ondersteunen daar waar het niet meer lukt. Op een manier die bij u past. Hierbij stellen we ons steeds de vraag: “Wat schiet ú ermee op? Wat is voor ú belangrijk?”

U heeft daarin zoveel mogelijk zeggenschap over uw eigen zorg en budget. Wij werken met het intramuraal PersoonsVolgend Budget (iPVB). Een werkwijze die de afspraken over uw persoonlijke zorg vastlegt.

Wonen met Zorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet Langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. U heeft een indicatie nodig om te kunnen wonen in onze locaties. Dit kunt u zelf regelen, of via uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Uw eigen bijdrage voor wonen met zorg is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen.

Op basis van uw (persoonlijke) situatie, lichamelijk en geestelijk, krijgt u de benodigde indicatie voor ‘verzekerde zorg’ via het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Deze indicaties zijn ingedeeld in zorgprofielen. Meer informatie hierover leest u op de website van CIZ.

NiKo heeft als enige zorgorganisatie extra financiële middelen ontvangen in 2018 en 2019 om díe zorg te leveren, die nodig is. Samen met u/uw naasten doen we wat noodzakelijk is en wat u belangrijk vindt. Alles wat u zelf kunt doen, doet u zelf.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel voor meer informatie of een afspraak gerust met onze medewerkers van de receptie.

U mag natuurlijk ook langskomen. Meldt u zich dan bij de receptie van De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25. Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.