In- en exclusiecriteria voor dementiezorg

In- en exclusiecriteria De Palatijn

Stichting NiKo hanteert in- en exclusiecriteria voor de dementiezorg die geleverd wordt in De Palatijn. Op basis van deze criteria kan worden besloten om u of uw naaste al dan niet toe te laten tot De Palatijn of tot overplaatsing naar een andere locatie over te gaan. Ons doel is om u op de juiste plaats de juiste zorg en dienstverlening te bieden.

De Palatijn

In het veilige, besloten woonzorgcentrum De Palatijn wonen 48 zorgvragers met een psychogeriatrische zorgvraag. Deze accommodatie heeft vier etages. Op elke etage wonen 12 zorgvragers. De leefomgeving is volledig op de zorgvragers afgestemd.

In De Palatijn kunt u of uw naaste langdurig verblijven. Wij bieden een passend woonklimaat met veiligheid, geborgenheid en structuur. Complexe lichamelijke zorg kan onderdeel zijn van uw zorgvraag, waarbij uw dementie de hoofdgrondslag blijft.

Inclusiecriteria

U of uw naaste kunt mogelijk in De Palatijn wonen als (een deel van) de volgende punten van toepassing zijn:

 • U, de zorgvrager, heeft een zorgprofiel of zorgzwaartepakket-indicatie 5 of 7 met dementie als eerste grondslag (verplicht).
 • U, de zorgvrager heeft een Wzd art. 21-indicatie (Wet zorg en dwang).
 • U en/of uw vertegenwoordiger is op de hoogte van de onvrijwillige zorg die van toepassing kan zijn.
 • Op basis van gedrag, levensloopgeschiedenis en sociaal contact is De Palatijn een passende omgeving voor u.

Exclusiecriteria

Als onderstaande van toepassing is, is het ontvangen van dementiezorg in De Palatijn mogelijk uitgesloten:

 • Er is sprake van gedrag (zoals agressie) dat onveiligheid met zich meebrengt voor de zorgvrager, medezorgvragers en/of medewerkers.
 • Er is sprake van een zorgprofiel of zorgzwaartepakket dat niet past bij de inclusiecriteria.
 • Er is geen sprake van een Wzd art. 21-indicatie.
 • Er is sprake van een psychiatrische grondslag.
 • Er is sprake van een crisisopname of gedwongen opname.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Zorgbemiddeling

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoon: 072-518 50 00
E-mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com

Vraag direct informatie aan bij Zorgbemiddeling:

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Bericht *

  Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.