In- en exclusiecriteria voor dementiezorg

In- en exclusiecriteria De Palatijn

Stichting NiKo hanteert in- en exclusiecriteria voor de dementiezorg die wij op onze locatie De Palatijn bieden. Op basis van deze criteria kan worden besloten om u of uw naaste al dan niet toe te laten tot De Palatijn of tot overplaatsing naar een andere locatie over te gaan. Ons doel is om u op de juiste plaats de juiste zorg en dienstverlening te bieden.

De Palatijn

In het veilige, besloten woonzorgcentrum De Palatijn wonen 48 zorgvragers met een psychogeriatrische zorgvraag. Deze locatie heeft een Bopz-aanmerking. Stichting NiKo biedt mensgerichte zorg op vier etages. Op elke etage wonen 12 zorgvragers. De leefomgeving is volledig op de zorgvragers afgestemd.

In De Palatijn kunt u langdurig verblijven. Wij bieden een passend woonklimaat met veiligheid, geborgenheid en structuur. Complexe lichamelijke zorg kan onderdeel zijn van uw zorgvraag, waarbij uw dementie de hoofdgrondslag blijft.

Inclusiecriteria

U kunt mogelijk in De Palatijn wonen als de volgende punten van toepassing zijn (let op: niet álle punten hoeven van toepassing te zijn):

  • heeft een zorgprofiel of zorgzwaartepakket-indicatie 5 of 7 met dementie als eerste grondslag; en
  • U heeft een Bopz-indicatie (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen); en/of
  • U en/of uw eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger is op de hoogte van de vrijheidsbeperkende maatregelen die van toepassing kunnen zijn; en/of
  • Op basis van gedrag, levensloopgeschiedenis en sociale contact is De Palatijn een passende omgeving voor u.

Exclusiecriteria

Als onderstaande van toepassing is, is het ontvangen van dementiezorg in De Palatijn mogelijk uitgesloten:

  • Er is sprake van gedrag (zoals agressie) dat onveiligheid met zich meebrengt voor de zorgvrager, medezorgvragers en/of medewerkers;
  • Er is sprake van een zorgprofiel of zorgzwaartepakket dat niet past bij de inclusiecriteria;
  • U heeft geen Bopz-indicatie;
  • U heeft een psychiatrische grondslag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Zorgbemiddeling

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoon: 072-518 50 00
E-mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com

Vraag direct informatie aan bij Zorgbemiddeling:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Onderwerp

Bericht *

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.