Huisregels

Huisregels Stichting NiKo, locatie De Palatijn

De huisregels zijn opgesteld om het wonen in De Palatijn zo prettig mogelijk te maken. In De Palatijn gelden de volgende huisregels voor een goede gang van zaken in huis. In het individuele zorgplan kan van deze huisregels worden afgeweken. De afspraken in uw zorgplan hebben voorrang op de huisregels.

 1. Respectvolle omgang
  Wij verwachten van eenieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.
 2. Slaap- en rusttijden
  Wij gaan uit van een nachtrust tussen 23:00 en 7:00 uur. De gehele dag is er gelegenheid tot rusten. Er worden geen specifieke rusttijden tussen de middag gehanteerd.
 3. Eettijden
  Het ontbijt is in principe van 8:00 tot 9:30 uur. Het middageten is van 12:30 tot 13:30 uur. Het avondeten is in principe vanaf 17:30 uur. Buiten deze tijden zijn er tussendoortjes verkrijgbaar in de huiskamers van de etages.
 4. Bezoektijden
  Er zijn geen specifieke bezoektijden. U kunt alle dagen van de week, op elk gewenst tijdstip bezoek ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van het appartement of de huiskamer/serre of het restaurant. Uiteraard is het prettig als bezoek rekening houdt met de eet- en rusttijden.
 5. Telefoneren
  U kunt de telefoon in uw eigen appartement gebruiken.
 6. Gebruik van PC en internet
  Indien u een eigen PC bezit, kunt u deze gebruiken, bij voorkeur op uw eigen appartement. Of elders als uw omgeving hiervan geen last ondervindt en/of het de sfeer op de etage niet beïnvloedt.
 7. Post
  Persoonlijke post wordt in de postvakjes beneden in het restaurant op naam bezorgd. Veelal neemt de vertegenwoordiger de post mee en neemt deze in behandeling.
 8. Gevaarlijke voorwerpen
  Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of voor de goede gang van zaken in De Palatijn kunnen opleveren.
 9. Privébezittingen
  In uw appartement is een kledingkast aanwezig. Deze kast is niet afsluitbaar. Waardevolle spullen kunt u in bewaring geven aan familie of uw mantelzorger.
 10. Roken
  Er zijn geen ruimtes waar gerookt kan worden. Roken is toegestaan in de tuin, alleen aan de tafels waar asbakken staan. In verband met brandgevaar is het niet toegestaan te roken in De Palatijn of het eigen appartement.
 11. Alcohol
  Alcoholgebruik is toegestaan, mits dit niet leidt tot overlast.
 12. Drugs
  Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.
 13. Huisdieren
  In principe is het houden van huisdieren niet toegestaan. Huisdieren kunnen in overleg wel mee op bezoek komen.
 14. Schoonmaken
  De dienstverleners van De Palatijn zorgen onder andere voor het schoonhouden van zowel de appartementen als de algemene ruimtes. Voor zover mogelijk wordt u en of de familie/contactpersoon uitgenodigd samen met de dienstverlener lichte huishoudelijke werkzaamheden te verrichten (voorbeelden zijn: tafeldekken, afruimen, opruimen van uw eigen appartement).
 15. Toegang facilitaire ruimtes
  In locatie De Palatijn zijn er een aantal ruimtes die niet betreedt mogen worden door onbevoegden. Het betreft de keuken van het restaurant, de facilitaire ruimtes en de verhuurde ruimtes op de begane grond. Daarnaast zijn de toegangsdeuren tot de trappenhuizen voorzien van een slot vanuit veiligheidsoverwegingen.
  Voor de algemene ruimtes zijn er maatregelen genomen om de algemene veiligheid te waarborgen. Zo worden bijvoorbeeld de keukenlades in de huiskamers op slot gedraaid, zodat bewoners niet zonder toezicht bij gevaarlijke voorwerpen (messen) kunnen
 16. Wasgoed
  Beddengoed, persoonlijk wasgoed (hiervoor worden kosten berekend, zie hiervoor de prijslijst voor intramurale dienstverlening) en ander wasgoed van De Palatijn wordt tweemaal in de week opgehaald. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om uw persoonlijke wasgoed door de familie te laten wassen.
 17. Fotograferen en andere beeldopnamen
  Stichting NiKo respecteert de privacy van iedereen die in De Palatijn verblijft. Iedereen wordt dan ook verzocht zeer zorgvuldig met foto’s om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie men de foto wil nemen wordt gevraagd. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele telefoon, webcam e.d.
 18. Openbaarmaking van beeldopnamen
  Gelet op de privacy van iedereen die in De Palatijn verblijft, gebeurt verzending en/of publicatie van gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).
  Voordat er (foto-/film-/video-) opnamen gemaakt worden voor publicatie en uitzending vindt hierover overleg plaats met de teamcoach, vooral ter bescherming van mede zorgverleners.
 19. Handelen
  Om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen tussen zorgvragers, zorgverleners en/of familieleden wordt u dringend verzocht binnen De Palatijn niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.
 20. Voorzieningen
  In De Palatijn zijn verschillende voorzieningen aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Zoals een kapper, een pedicure, een sauna en een geestelijk verzorger. Ook zijn er op elke etage kranten en tijdschriften beschikbaar en radio en televisie in de huiskamer.
 21. Klachten
  Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u en zetten wij ons in om hier in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dit niet naar tevredenheid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris. Indien u dat graag wilt, kunt u in dit proces worden bijgestaan door de externe cliëntvertrouwenspersoon.
  Klachten kunt u zenden naar het volgende adres:
  Prins Alexanderstraat 25, 1814XK Alkmaar t.a.v. de klachtenfunctionaris. Zie voor verdere informatie de folder Klachten.
 22. Veiligheid
  In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om in of om uw appartement open vuur en gevaarlijke stoffen te hebben (denk aan echte kaarsen, aanstekers,  lucifers, bijtende of licht ontvlambare  schoonmaakspullen en scherpe messen).
  In verband met de veiligheid moet uw appartement goed toegankelijk zijn, zodat bij brand snel gehandeld kan worden (denk aan evacuatie).
 23. Belangrijke andere brochures
  Er zijn verschillende brochures van Stichting NiKo die van belang zijn voor u als zorgvrager. U kunt ze hier vinden op de website van Stichting NiKo. De brochures behandelen o.a. de volgende onderwerpen:
  Algemene informatie – Algemene rechten – Klachten – zorgdossier, privacy – vertrouwenspersoon – Cliëntenraad, Wet zorg en dwang, in- en exclusiecriteria voor De Palatijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Zorgbemiddeling

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoon: 072-518 50 00
E-mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com

Brochure

Wilt u de informerende brochure van Stichting NiKo lezen? Deze kunt u via deze link digitaal lezen of downloaden.

Vraag direct informatie aan bij Zorgbemiddeling:

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Bericht *

  Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.