Dementiezorg

Dementiezorg

Als u of uw naaste dementie heeft, zijn er bij Stichting NiKo diverse mogelijkheden als het niet meer lukt om thuis (te blijven) wonen. In de beginfase van dementie kunt u of uw naaste terecht in De Nieuwpoort of op de afdeling Wonen met Structuur.

Wanneer uw dementie of de dementie van uw naaste (ver) gevorderd is, kan wonen in De Palatijn een optie zijn. Dit is een accommodatie waar minder zorgvragers op een afdeling wonen en het personeel extra geschoold is op omgaan met dementie.

Opname

Mocht er bij u of uw naaste sprake zijn van gevorderde dementie, dan kan opname in De Palatijn dus een optie zijn. Dit wordt bepaald door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kunnen dan een Wzd art. 21 afgeven. Dit betekent dat u of uw naaste geen bereidheid, maar ook geen bezwaar toont tegen opname in een accommodatie.

De zorgverlening

Iedere zorgvrager krijgt een persoonlijk begeleider bij Stichting NiKo. Hij of zij is uw aanspreekpunt over de zorg en het welzijn van de zorgvrager. Per etage/afdeling is een team van zorgmedewerkers verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van de zorgvrager. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de behandeling.

Zorgplan

Voor alle nieuwe zorgvragers wordt een zorgplan opgesteld. Hierin staan de gemaakte afspraken over de zorg en de behandeling.

Stichting NiKo vindt het ook heel belangrijk om de mens achter de zorgvraag te kennen. Daarom wordt Uw Persoonlijk Profiel (UPP) opgesteld. Hierin staat informatie over u: wat uw wensen zijn, hoe u aangesproken wilt worden, wat u prettig vindt en wat niet, wat u lekker vindt en wat niet enz. Zo proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw vragen en behoeften.

Voor de uitvoering van het zorgplan is uw toestemming nodig. U zult dus gevraagd worden het zorgplan te ondertekenen. Wilt u het plan niet ondertekenen? Dan wordt door uw persoonlijk begeleider en anderen (bijvoorbeeld de verpleegkundige of de arts) beoordeeld of de zorg noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Indien zij achten dat de zorg noodzakelijk is, kan deze onvrijwillig gegeven worden. Hierbij moeten ze aan de Wet zorg en dwang voldoen.

Wils(on)bekwaamheid

Het kan zijn dat u, als zorgvrager, niet meer in staat bent zelfstandig beslissingen te nemen als gevolg van uw dementie. Dan bent u wilsonbekwaam. Het kan ook zijn dat u ter zake wilsonbekwaam bent, bijvoorbeeld dat u niet goed meer beslissingen kan maken als het gaat om uw medicatie, maar dat u nog wel heel goed kan aangeven wat voor broodbeleg u wilt bijvoorbeeld.

Uw wilsbekwaamheid wordt beoordeeld door een specialist ouderengeneeskunde of een gezondheidszorgpsycholoog. Zij zullen een gesprek met u aangaan, om zo te kijken in welke mate u wilsbekwaam bent. Deze beslissing wordt overlegd met uw vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiger

Als u, als zorgvrager, (ter zake) wilsonbekwaam bent, is het wel van belang dat uw stem gehoord wordt. Daarom wordt er een vertegenwoordiger aangesteld. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, zoals uw echtgenoot of uw kind. U kunt ook vooraf iemand schriftelijk machtigen om uw vertegenwoordiger te worden.

In het geval van wilsonbekwaamheid, wordt er overlegd met uw vertegenwoordiger als het gaat om zaken waarvoor u wilsonbekwaam bent. U wordt wel zo veel mogelijk betrokken bij alle beslissingen die gaan over uw zorg en behandeling.

Het vertegenwoordigerschap brengt rechten en bevoegdheden met zich mee. Daarom wordt de vertegenwoordiger gevraagd een formulier te ondertekenen, waarin hij/zij aangeeft het vertegenwoordigerschap op zich te nemen.

Meer informatie over het vertegenwoordigerschap vindt u in de brochure ‘Wzd voor vertegenwoordigers’

Financiële zaken

Als het u zelf niet meer lukt om uw geldzaken te regelen, kunnen uw familieleden helpen bij uw administratie. Zij kunnen uw financiën niet zomaar beheren. U moet hiermee akkoord gaan of u heeft dit misschien al voordien geregeld. Degene die informeel uw geldzaken doet, noemen we een zaakwaarnemer. Wilt u niet dat uw familie uw geldzaken beheert of kan dit niet geregeld worden, dan kan uw familie een procedure voor onderbewindstelling starten.

Niet tevreden of problemen?

Maak dit zo snel mogelijk bespreekbaar. Dit kan met de betreffende zorgverlener of persoonlijk begeleider. Maar ook met de teamcoach van De Palatijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De Palatijn

Dillenburgstraat 1
1814 JV Alkmaar

Telefoonnummer: 072-518 50 00 of 072-303 32 00

Wachtlijst voor locatie De Palatijn

Wij werken met een wachtlijst. De wachttijd bedraagt op dit moment ca. 3 tot 6 maanden.

Zorgbemiddeling

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoon: 072-518 50 00
E-mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com

Brochure

Wilt u de informerende brochure van Stichting NiKo lezen? Deze kunt u via deze link digitaal lezen of downloaden.

Vraag direct informatie aan bij Zorgbemiddeling:

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer

  Onderwerp

  Bericht *

  Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.