Dementiezorg

Als u of uw naaste dementie heeft zijn er bij Stichting NiKo diverse mogelijkheden wanneer thuiswonen niet meer lukt. In de beginfase van dementie, kunt u of uw naaste komen wonen in De Nieuwpoort op de afdeling Wonen met Structuur. Dit is een open afdeling. Via deze link kunt u meer informatie hierover lezen.

Wanneer de dementie is gevorderd en u of uw naaste kan vanwege behoorlijk risico of gevaar niet meer zelfstandig of op een open afdeling wonen, komt u of uw naaste wellicht in aanmerking om in De Palatijn te komen wonen. De in- en exclusiecriteria voor wonen in De Palatijn vindt u hier.

Opname

In zo’n situatie wordt veelal door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ) een Bopz art. 60 afgegeven. Dit houdt in dat u of uw naaste geen bereidheid, maar ook geen bezwaar toont tegen de opname in de Bopz-aangemerkte locatie. Meer informatie over de Wet Bopz vindt u op de website.

Soms is een gedwongen opname noodzakelijk. De Wet Bopz geeft aan wanneer dit kan. Er wordt dan bij de rechter een rechterlijke machtiging (rm) aangevraagd. Na een gedwongen opname mag de zorgvrager niet zomaar de locatie verlaten. De behandelend arts kan u hier meer over vertellen.

De zorgverlening

Iedere zorgvrager krijgt een persoonlijk begeleider bij Stichting NiKo. Hij of zij is uw aanspreekpunt over de zorg en het welzijn van de zorgvrager. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de behandeling.

Zorgplan

Bij Stichting NiKo werken wij met het individueel PersoonsVolgend Budget (iPVB). In een dossier wordt vastgelegd wat uw zorgbehoefte is. De afspraken over de zorg en de behandeling staan hierin beschreven. Ook hebben wij een onderdeel hierin genaamd Uw Persoonlijk Profiel (UPP). Hierin documenteren wij uw wensen. Hoe u wilt worden aangesproken, wat u prettig vindt en wat niet. Wat u graag eet en wat u niet lekker vindt. Wat u leuk vindt om te doen en waar u door kunt ontspannen. Dit alles tezamen vormt het zorgplan. Voor de uitvoering van dit zorgplan is de toestemming van de zorgvrager nodig. Is er geen overeenstemming, dan beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde of de behandeling toch noodzakelijk is om bijvoorbeeld ernstig gevaar voor de zorgvrager of anderen te voorkomen.

Wils(on)bekwaamheid

Wanneer u als zorgvrager niet in staat bent om bij het zorgplan aan te geven wat u wilt, is het aan de specialist ouderengeneeskunde om te beoordelen of u nog voor uw eigen belangen ten aanzien van zorg en behandeling kunt opkomen. De specialist ouderengeneeskunde beoordeelt de mate van wils(on)bekwaamheid van de zorgvrager.

Wettelijk vertegenwoordiger

Vaak wordt uw partner of een van uw kinderen uw wettelijk vertegenwoordiger. U kunt ook zelf al tijdig iemand hebben aangewezen om deze rol te vervullen. In specifieke situaties kan de rechter een mentor aanstellen.

In het geval van wilsonbekwaamheid, wordt er overlegd met uw wettelijk vertegenwoordiger en de specialist ouderengeneeskunde over de zorg en behandeling. Van de wettelijk vertegenwoordiger wordt verwacht dat hij of zij uw belangen behartigt zoals u dit gewild zou hebben. De wettelijk vertegenwoordiger overlegt met de zorgverleners en de specialist ouderengeneeskunde en stemt in met het zorgplan.

Financiële zaken

Als het u zelf niet meer lukt om uw geldzaken te regelen, kunnen uw familieleden helpen bij uw administratie. Zij kunnen uw financiën niet zomaar beheren. U moet hiermee akkoord gaan of u heeft dit misschien al voordien geregeld. Degene die informeel uw geldzaken doet, noemen we een zaakwaarnemer. Wilt u niet dat uw familie uw geldzaken beheert of kan dit niet geregeld worden, dan kan uw familie een procedure voor onderbewindstelling starten.

Middelen en maatregelen

Met u of met uw wettelijk vertegenwoordiger maken wij afspraken om de etage te verlaten. Als er sprake is van inperking van de bewegingsvrijheid, dan wordt er samen met u of uw wettelijk vertegenwoordiger gekeken naar alternatieven.

Een voorbeeld hiervan is fixatie. Bijvoorbeeld het plaatsen van bedhekken waardoor u niet zelfstandig uit bed kunt komen. Fixatie gaat in tegen het recht op bewegingsvrijheid en brengt risico’s met zich mee. De behandelaar zal daarom proberen fixatie te voorkomen en als het echt nodig is, deze zo kort mogelijk laten duren.

Verzet tegen behandeling

Het kan zijn dat u zich tegen een bepaalde behandeling blijft verzetten en dat de specialist ouderengeneeskunde u daarvoor wilsonbekwaam heeft verklaard. In zo’n geval mag de behandeling niet zomaar worden uitgevoerd. De specialist ouderengeneeskunde moet beoordelen of er ernstige gezondheidsschade zou ontstaan als de behandeling niet doorgaat en moet daarbij kijken of er andere behandelingen mogelijk zijn.

Als u zich verzet tegen een medisch onderzoek of behandeling, heeft de wettelijk vertegenwoordiger dus niet het laatste woord. Wat u wilt én het oordeel van de specialist ouderengeneeskunde gaan voor. Doorslaggevend is de vraag hoe hard de voorgestelde behandeling medisch gezien nodig is.

Niet tevreden of problemen?

Maak dit zo snel mogelijk bespreekbaar. Dit kan met de betreffende zorgverlener of persoonlijk begeleider. Maar ook met de teamcoach van De Palatijn.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

De Palatijn

Dillenburgstraat 1
1814 JV Alkmaar

Telefoonnummer: 072-518 50 00 of 072-303 32 00

Zorgbemiddeling

U kunt contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling:

Telefoon: 072-518 50 00
E-mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com

Brochure

Wilt u de informerende brochure van Stichting NiKo lezen? Deze kunt u via deze link digitaal lezen of downloaden.

Vraag direct informatie aan bij Zorgbemiddeling:

Naam *

E-mailadres *

Telefoonnummer

Onderwerp

Bericht *

Velden gemarkeerd met een * zijn verplichte velden.