Bij het beschermd wonen staat het bieden van structuur en regelmaat centraal. Medewerkers zullen in de ondersteuning en begeleiding uw zelfregie zoveel mogelijk stimuleren.  Wat kwaliteit van leven is, verschilt per zorgvrager. Voor de één is dit zinvolle dagbesteding, de ander wil meer persoonlijke aandacht of neemt graag deel aan groepsactiviteiten. Continu blijven medewerkers met u in gesprek over welke ondersteuning, begeleiding en welzijn gewenst is. 

Tevens is er ruimte voor kortdurende opvang van ouderen met een psychiatrische aandoening die zelfstandig wonen, maar tijdelijk meer zorg of begeleiding nodig hebben. 

Beschermd wonen wordt aangeboden op de afdeling Duinvogel in locatie De Nieuwpoort en biedt plaats aan 30 zorgvragers. Alle zorg, dienstverlening en activiteiten van De Nieuwpoort worden ingezet, wat past bij het streven om de zorg en begeleiding zo normaal als mogelijk te laten zijn en tevens zo specialistisch als nodig. De psychiatrische begeleiding wordt samen met GGZ-NHN Ouderenzorg geboden.