Wonen met Zorg bij Stichting NiKo

U wilt zo lang en goed mogelijk thuis wonen en voor uzelf zorgen. De regie over uw eigen leven houden en zelf bepalen wat u doet. Dat begrijpt Stichting NiKo als geen ander. Daarom staan bij onze innovatieve en laagdrempelige zorgorganisatie uw wensen en behoeften voorop. U heeft de touwtjes in handen, wij zijn uw rechterhand.

Wij leveren in Alkmaar-Zuid een breed pakket aan zorg- en welzijnsdiensten op maat. U krijgt de zorg en aandacht die u nodig heeft en die u verdient. Dit kan bij u thuis, maar als er sprake is van een toenemende vraag naar professionele zorg en ondersteuning verwelkomen wij u graag in een van onze woonzorglocaties.

Wonen met zorg in onze woonzorglocaties

Wonen met zorg is mogelijk met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz regelt zware, intensieve zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Ondersteuning (bijvoorbeeld begeleiding of dagbesteding) wordt – als u geen Wlz-indicatie heeft – geregeld via de Wmo en vraagt u aan bij de gemeente. Om op De Duinvogel te kunnen wonen, is ook een gemeentelijke beschikking nodig vanuit de Wmo.

Een verhuizing is een grote stap. De HARTwerkende zorgmedewerkers en vrijwilligers van Stichting NiKo bezorgen u zo snel mogelijk het thuisgevoel. Wij kijken wat u zelf kunt en ondersteunen u waar nodig. Wij stemmen de zorg af op uw wensen en behoeften. U woont zo zelfstandig mogelijk. En u bepaalt uw eigen dagritme en dagelijkse activiteiten, net als thuis. Er is geen keurslijf, u mag zijn wie u bent. U bepaalt van welke voorzieningen u gebruikmaakt.

Onze gepassioneerde zorgverleners geven u persoonlijke aandacht, zorg en ondersteuning, waarbij u zoveel mogelijk dezelfde, vertrouwde gezichten ziet.

Hoge kwaliteit van de mensgerichte zorg

Stichting NiKo wil een warm en veilig thuis bieden met hoogwaardige, mensgerichte zorg en ondersteuning. De afdelingen werken met vaste teams van zorgmedewerkers, bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden IG, medewerkers maatschappelijke zorg, dienstverleners persoonlijke zorg en dienstverleners. De zorgvrager gestuurde teams staan dicht bij de zorgvrager en spelen optimaal in op de wensen en behoeften. Onze zorgverleners kennen het verhaal van de zorgvragers, onderhouden een warm contact en bieden in overleg passende hulp. Wij maken tijd voor evaluatiegesprekken met de zorgvragers. Wij vragen hoe het gaat, hoe de ontvangen zorg wordt ervaren, wat er eventueel ontbreekt en wat we anders of beter kunnen doen.

Voor meer informatie over Wonen met Zorg, kunt u op onderstaande linkje klikken voor meer informatie:

Wonen met zorg in De Nieuwpoort.

Wonen met Structuur als u geheugenproblemen door ouderdom, beginnende dementie of psychische klachten ervaart.

Beschermd wonen met zorg wanneer u een psychiatrische aandoening heeft.

Wonen met dementiezorg in De Palatijn.

Kortdurende opvang, ofwel eerstelijnsverblijf.