Dienstverlening

Onze medewerkers werken met passie voor hun vak en stellen úw vraag centraal. Wij steunen u bij het maken van uw eigen keuzes. Familie en vrienden zijn daarbij voor ons van grote waarde en zijn bij ons net zo welkom als u.

We werken met een klein team, waardoor u zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Daarnaast werken we nauw samen met andere organisaties om te kunnen bemiddelen in specialistische zorg. Allemaal om te zorgen dat u met onze hulp, uw leven zo veel mogelijk kunt blijven leven op een manier die bij u past. Ons motto is: persoonlijk, deskundig en dichtbij.

Voor zorgvragers

We willen allereerst dat u zich bij ons thuisvoelt. U bepaalt samen met onze professional welke ondersteuning in zorg- en dienstverlening u wenst. Daarnaast bieden we u diverse extra dienstverlening waaruit u kunt kiezen. Zo stelt u zelf u ideale zorgpakket samen. Hiervoor verwijzen wij u naar de Prijslijst Intramurale dienstverlening.

Voor wijkbewoners

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms kunt u echter wel wat extra (tijdelijke) hulp gebruiken. U kunt bij ons terecht voor thuiszorg of huishoudelijke ondersteuning én voor activiteiten of een gezonde maaltijd. Voor een overzicht van onze diensten en aantrekkelijke kortingen, verwijzen we u naar de Prijslijst Extramurale dienstverlening.

Bel voor meer informatie of een afspraak met onze medewerkers
Telefoon: 072 – 518 5000
Mail: info@stichtingniko.com

U mag natuurlijk ook langskomen. Meldt u zich dan bij de receptie van
De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25. Onze openingstijden zijn
maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.

 

Uitsluitingscriteria

Stichting NiKo kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan zorgvragers:

 • met actieve psychiatrische problematiek;
 • met zwaar verstandelijke beperking;
 • met verslavingsproblematiek;
 • die onder de jeugdzorg vallen;
 • met complexe somatische problematiek (te denken aan zorgvragers in comateuze  situatie).

Daarnaast zijn er grenzen aan de zorg binnen de verpleegafdeling van het zorgcentrum.

Hieronder staan de exclusiecriteria:

 • zorgvragers met de ziekte van Huntington of Korsakov;
 • zorgvragers met ernstige gedragsstoornissen die door de afdeling niet te hanteren zijn, ook niet door middel van therapeutische maatregelen zoals medicatie;
 • zware, complexe, specialistische zorgvragen.

Dit ter beoordeling van het verpleegkundige ZGT.

Subtitel

 • Wat kan iemand zelf
 • Wat kan het netwerk
 • Wat kunnen professionals
 • Wat kunnen vrijwilligers

Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud.

Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud. Hier komt de pagina inhoud.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?