Passie

We bieden een grote diversiteit aan vrijwillige werkzaamheden. Vrijwilligerswerk kunt u uitvoeren van enkele uren per maand tot enkele uren per week. De momenten waarop u dat doet, worden in overleg afgesproken.

Het is ook mogelijk om een bijdrage te leveren aan korte, afgebakende projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mede-organiseren van een vakantie voor zorgvragers. We bieden regelmatig deskundigheidsbevordering in de vorm van themabijeenkomsten en vergoeden desgewenst uw reiskosten. We zorgen ervoor dat u, tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk, verzekerd bent tegen ongevallen en aansprakelijkheid.

Stichting NiKo hecht veel waarde aan een gevarieerde opbouw van het personeelsbestand en de vrijwilligers. Dat betekent dat jong en oud van harte welkom zijn.

Voor scholieren is het mogelijk om vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een maatschappelijke stage. Ook kan er in overleg worden gekeken naar de inzet van lichamelijk en verstandelijk beperkten. Bent u mantelzorger van een van onze zorgvragers, dan kunt u deze zorg combineren met vrijwilligerswerk.

Meer informatie?

    Download de brochure als u meer informatie wilt hebben of neem contact op met onze vrijwilligerscoördinator Sandra Zeeman:

    072 – 518 0000