Zoals u het gewend bent

Thuis exact dezelfde zorg als die u in een zorgcentrum zou krijgen, met toezicht, maaltijden, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten.

Een Volledig Pakket Thuis (VPT) biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in combinatie met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening van onze zorgcentra.

Het volledig Pakket Thuis is geschikt voor u als u:

  • In aanmerking komt voor langdurig verblijf in een verpleeghuis maar liever zelfstandig blijft wonen. In dat geval kunt een indicatie aanvragen voor een VPT 4 of 5.
  • Als uw zorgvraag en de tariefmogelijkheden van het VPT op elkaar afgestemd kunnen worden. Zorgbemiddeling kan daarover met u overleggen. Zorgbemiddeling kan ook helpen bij het aanvragen van een indicatie hiervoor, maar u kunt ook zelf contact opnemen met het CIZ.

Wilt u meer informatie?

Vraag ernaar bij een van onze thuiszorgmedewerkers of bij de afdeling Zorgbemiddeling: Telefoon: 072-518 5000 of per mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com.

U mag natuurlijk ook langskomen. Meldt u zich dan bij de receptie van De Nieuwpoort.

Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?