Het NiKo thuiszorgteam

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms kunt u echter wel wat extra hulp gebruiken. Omdat u ouder wordt, ziek bent of herstelt na een ziekenhuisopname. In uw wijk staan de medewerkers van het thuiszorgteam NiKo voor u klaar.

Het team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden die veel ervaring hebben in zowel het werken in het verzorgingshuis als in de thuiszorg. Wij werken met een klein team waardoor u zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten ziet:

  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundige zorg dichtbij
  • Hulp en ondersteuning bij Persoonlijke Verzorging
  • Hulp en ondersteuning bij Verpleging
  • Individuele Begeleiding

Wat mag u van ons verwachten?

De wijkverpleegkundige is de spil van het team en zal in een intakegesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. Tijdens dit intakegesprek worden de volgende punten met u besproken:

  • Welke zorg denkt u nodig te hebben?
  • Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?
  • Wat zijn taken vanuit de mantelzorg?
  • Wat wordt hierin van u verwacht?

Vooral: wat verwacht u van ons als team?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Wilt u zich aanmelden voor Thuiszorg, neem dan contact met ons op via de afdeling Zorgbemiddeling: Telefoon: 072-518 5000
Of per mail: zorgbemiddeling@stichtingniko.com.

U mag natuurlijk ook langskomen. Meldt u zich dan bij de receptie van De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25.

Onze openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 15:00 uur.