Verbetertip of klacht?

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Graag vernemen we van u hoe we u beter van dienst kunnen zijn.

Onvrede of een klacht is het uiten van ontevredenheid over onze dienstverlening. Dit kan te maken hebben met uw dagelijkse verzorging, uw medische behandeling, de maaltijd of de wasverzorging. Maar onvrede of een klacht kan ook gaan over de wijze waarop er met u wordt omgegaan.

Wie kan onvrede kenbaar maken of een klacht indienen? Allereerst u zelf. Daarnaast kunt u iemand vragen dit namens u te doen. Als een klacht wordt ingediend door iemand anders, wordt deze alleen in behandeling genomen als u of uw vertegenwoordiger daar schriftelijk mee instemt.

 

 

We hebben een klachtenfunctionaris waarmee u op ieder gewenst moment contact kunt opnemen. De klachtenfunctionaris heeft  geheimhoudingsplicht. Naast een goed luisterend oor kan de klachtenfunctionaris ook bemiddelen bij de oplossing van uw klacht. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Mocht dit echter niet leiden tot een goede oplossing, dan kunt u een formele klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie indienen. Uw vraag, verbetering, advies of klacht mailen naar: klachtenfunctionaris@stichtingniko.com.

Niko is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Meer informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissiezorg.nl