Leren en Werken

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen (leer)vragen. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen. Kennis, gedrag en vaardigheden veranderen immers continu. Een leven lang leren noemen wij dit. 

Dit doen we niet alleen binnen onze eigen organisatie door het opleiden van medewerkers of door het aantrekken van stagiaires. Ook bieden we deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in het WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid waarmee we informele hulp bieden aan (wijk)bewoners.

NiKo biedt vakinhoudelijke en persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. Denk hierbij aan:

  • Scholing
  • E-learning
  • Bij- en nascholing
  • Training on the job, coaching, intervisie
  • Aanbod klinische lessen

Neem gerust contact met ons op!

    We zijn altijd op zoek naar zorgtalent!

    Neem vrijblijvend contact met ons op: