Wij vinden het belangrijk om u/uw naaste een thuis te bieden. Een thuis waarin u zelf zoveel mogelijk zeggenschap hebt over uw zorg. Daarom werken wij met het intramuraal PersoonsVolgend Budget (iPVB). Een werkwijze die de afspraken over uw persoonlijke zorg vastlegt.

Onze doelen:

  • Liefdevolle zorg
  • Zeggenschap over eigen zorg en budget
  • Transparantie in zorg, tijd en geld
  • Vermindering zorgadministratie

Bekijk ook onze film.

Wilt u meer informatie?