Folders en brochures van Stichting NiKo

Brochures en prijslijsten

Eten en drinken

Hulp in huis

iPVB

Klachten

Maaltijdservice

Max mobiel

Ontspanning

Personenalarmering

Thuiszorg

Vrijwilligers

Informatiebrochure Laatste Zorg

Informatiebrochure Vrijwilligers

Informatiebrochure Welkom bij Stichting NiKo

Informatiebrochure Wonen (under construction)

Prijslijst Extramurale Dienstverlening

Prijslijst Intramurale Dienstverlening

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden

Brochures over de Wet zorg en dwang

Brochure Wzd voor zorgvragers met PG-aandoening

Brochure Wet zorg en dwang voor familie

Brochure Wzd voor vertegenwoordiger