Folders en brochures van Stichting NiKo

Brochures en prijslijsten

Eten en drinken

Deze brochure wordt geüpdate. Binnenkort vindt u hier de nieuwste versie. Tot die tijd, kunt u de verouderde brochure nog inzien.

Hulp in huis

Deze brochure wordt geüpdate. Binnenkort vindt u hier de nieuwste versie. Tot die tijd, kunt u de verouderde brochure nog inzien.

Klachten

Maaltijdservice

Max mobiel

Ontspanning

Personenalarmering

Thuiszorg

Informatiebrochure Laatste Zorg

Informatiebrochure Vrijwilligers

Informatiebrochure Welkom bij Stichting NiKo

Prijslijst Extramurale Dienstverlening

Prijslijst Intramurale Dienstverlening

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden (ALV)

De Algemene leveringsvoorwaarden worden herzien. Binnenkort vindt u hier de nieuwste versie. Tot die tijd, blijven deze voorwaarden actueel.

Brochures over de Wet zorg en dwang

Brochure Wzd voor zorgvragers met PG-aandoening

Brochure Wet zorg en dwang voor familie

Brochure Wzd voor vertegenwoordiger

Informatie omtrent de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.