De Meerpoort is het informatiebulletin van Stichting NiKo voor onze zorgvragers. Zorgvragers leveren een bijdrage aan het blad en er wordt nieuws of informatie in gedeeld wat actueel is voor De Nieuwpoort en De Palatijn.

Hier kunt u De Meerpoort inzien, c.q. downloaden in PDF-formaat.