De Meerpoort is het informatiebulletin van Stichting NiKo voor onze bewoners. Er wordt door onze bewoners een bijdrage aan het blad geleverd en er wordt nieuws of informatie in gedeeld wat actueel is voor De Nieuwpoort en De Palatijn.

Hier kunt u De Meerpoort inzien, c.q. downloaden in PDF-formaat.