Coronavaccinatie voor onze bewoners

  • Geplaatst door Cynthia
  • Op 21 januari 2021

Vraag en antwoord-lijst over de coronavaccinatie voor onze bewoners

 

Waarom is vaccineren belangrijk?

Iedereen, jong, oud, gezond en kwetsbaar, moet zo gezond en veilig mogelijk kunnen leven. Om dat weer meer mogelijk te maken, moeten we met elkaar corona onder controle krijgen. Als veel mensen zich laten vaccineren kan het leven in het verpleeghuis en daarbuiten op termijn weer iets normaler worden. Iedereen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door zich te laten vaccineren. Bekijk vooral ook dit filmpje van de Universiteit van Nederland over de coronavaccinatie.

 

Is het coronavaccin wel veilig?

Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. Er komt een Europees bewakingssysteem om de veiligheid van vaccins in de gaten te houden.
Bron: Rijksoverheid

 

Hoe weet ik zeker dat het veilig is om mij te laten vaccineren?

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (de bijwerkingen). Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen of een vaccin tegen corona veilig is en goed werkt. Dit gebeurt bij elk vaccin in Nederland.
Bron: Rijksoverheid

 

Vaccineren is vrijwillig. (Wij dwingen dus niemand om zich te laten vaccineren)

Ja, de vaccinatie is vrijwillig. Iedereen heeft grondrechten (onaantastbaarheid van het lichaam en vrijheid van religie en geweten) en er is geen wet die een inbreuk op deze grondrechten rechtvaardigt. Dat betekent dat de vrije keuze om zich al dan niet te laten vaccineren niet mag/kan worden beperkt.

 

Wanneer vinden de vaccinaties plaats?

In de week van 25 januari (eerste vaccinatie) en 15 februari (tweede vaccinatie).

 

Door wie worden de vaccinaties gedaan?

Een speciaal daarvoor opgeleid team van verpleegkundigen en de vaccinaties vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de medische dienst.

 

Wie wordt er nu gevaccineerd?

De medische dienst bepaalt ook wie er nu al gevaccineerd kunnen worden.
Het man dus zo zijn dat u niet in deze eerste ronde meegaat, maar op een later moment indien gewenst. De toestemming die u nu geeft blijft wel geldig.

Als er sprake is van een contra indicatie wordt in overleg met vertegenwoordiger/ Bewoner bepaald of de vaccinatie op een later moment wel kan plaatsvinden. Contra indicaties staan in de verzonden brief.
We weten niet wanneer dat is, daarvoor zijn we afhankelijk van landelijke afspraken en beschikbaarheid vaccins.

 

Kan je iemand nog besmetten met het coronavirus nadat je gevaccineerd bent?

Als je gevaccineerd bent, is de kans groot dat je niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin van BioNTech/Pfizer de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit vaccin is op 21 december goedgekeurd voor Nederland door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Andere coronavaccins zeggen tot 90% bescherming te bieden. De onderzoeken en goedkeuringen van deze vaccins door EMA lopen nog. De resultaten van deze onderzoeken zijn dan ook nog niet bekend.
Op dit moment weten we nog niet of je anderen kunt besmetten als u bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat beter onderzocht.
Bron: Rijksoverheid

 

Als je al corona hebt gehad, heeft het dan nog nut om de vaccinatie te krijgen?

De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren. Zij kunnen veilig gevaccineerd worden met COVID19-vaccin. De vaccinatie kan de al bestaande antistoffen mogelijk zelfs een boost geven. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen klachten passend bij het doormaken van de ziekte en klachten veroorzaakt door de vaccinatie wordt wel een interval gehanteerd. De aanbeveling is daarom te wachten tot herstel of om minimaal 4 weken na het begin van de symptomen de vaccinatie toe te dienen.
Bron: Rijksoverheid

 

Wat doet Nederland naar aanleiding van de sterfgevallen onder zeer kwetsbare ouderen in Noorwegen?

Naar aanleiding van de berichtgeving over de sterfgevallen in Noorwegen onder zeer kwetsbare ouderen na vaccinatie is Europees onderzoek gestart. De gebeurtenissen in Noorwegen geven op dit moment geen aanleiding in Nederland het vaccinatieschema te veranderen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is voor vaccinatie. Alle bijwerkingen worden gemeld aan en onderzocht door het Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen).
Bron: Rijksoverheid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *