ANBI

ANBI

Stichting Zorgorganisatie NiKo is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit kan u belastingvoordeel opleveren. Een donateur van een ANBI mag giften aftrekken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om aan de voorwaarden van de ANBI te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website:

 

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Zorgorganisatie NiKo is: 851163075

 

Kamer van Koophandel

Het Kamer van Koophandel nummer van Stichting Zorgorganisatie NiKo is: 54102901

 

Post en bezoekadres en contactgegevens

Prins Alexanderstraat 25, 1814 XK Alkmaar

Telefoonnummer: 072-518 5000

E-mailadres: info@stichtingniko.com

Website: www.stichtingniko.com

 

Doelstellingen

De doelstellingen van Stichting Zorgorganisatie NiKo staan hier omschreven

 

Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het bestuur vindt u in het jaarverslag.

Medewerkers van Stichting Zorgorganisatie NiKo worden beloond conform CAO VVT.

 

De financiële verantwoording en activiteiten

De financiële verantwoording en activiteiten van Stichting Zorgorganisatie NiKo leest u in ons jaarverslag.

 

Vragen over onze ANBI-gegevens? Neem contact met ons op