Welkom bij Stichting Niko!

Op onze website maakt u kennis met Stichting NiKo, een mensgerichte zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid die zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Thuis en in onze huiselijke woonzorgcentra. Ons uitgangspunt is: wat kunt u zelf en waar kunnen wij u ondersteunende hulp bieden.

Onze gekwalificeerde en betrokken zorgmedewerkers zijn 24 uur per dag beschikbaar, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Als thuis blijven wonen niet meer lukt, vindt u een nieuw thuis in een van onze woonzorglocaties: De Nieuwpoort of De Palatijn.

Onze kerntaken zijn wonen, zorg en welzijn. Wij zijn Persoonlijk, Deskundig en Dichtbij. Dát is onze missie. In ons handelen stellen wij altijd dezelfde vraag: wat schiet u er als zorgvrager mee op?

Alles wat we doen, gebeurt met persoonlijke aandacht en passie voor ons vak. Wij kennen graag uw verhaal en de mensen die belangrijk voor u zijn. U ziet bij ons daarom zoveel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten.

Met 350 medewerkers, 2 zorgcentra en 150 vrijwilligers staan we 24/7 klaar om het verschil te maken!

Persoonlijk, deskundig en dichtbij!

Tot ziens bij Stichting NiKo!

Informatie omtrent het Coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen omtrent het coronavirus (COVID-19)?

Op de website van het RIVM kunt u alle actuele informatie vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

 

Vragen over het coronavirus?

Alleen samen krijgen wij corona onder controle!


4 juni 2020

Bezoekregeling NiKo ten tijde van Corona – locatie De Palatijn

Vanaf 8 juni a.s. wordt er ook weer bezoek toegelaten in locatie De Palatijn. De bezoekregeling voor locatie De Palatijn treft u hier aan.


29 mei 2020

Bezoekregeling NiKo ten tijde van Corona – locatie De Nieuwpoort

Vanaf 3 juni a.s. wordt er weer bezoek toegelaten in locatie De Nieuwpoort, u kunt de bezoekregeling hier inzien. Vanaf 8 juni a.s. is bezoek ook weer mogelijk in locatie De Palatijn.


Verlenging maatregelen Rijksoverheid

2 april 2020

Omheinde tuin

Vandaag wordt er hard gewerkt aan een omheining voor de achtertuin van De Nieuwpoort. Zo kunnen de bewoners dit weekend ook af en toe even genieten van het mooie weer wat is voorspeld of een wandelingetje maken door de tuin.


27 maart 2020

Extra maatregelen bij Stichting NiKo

In de afgelopen week zijn er weer extra maatregelen bij Stichting NiKo genomen om het coronavirus buiten de deuren van onze locaties te houden. Zo doen wij er alles aan om de besmettingskansen voor onze bewoners en onze medewerkers in te perken.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Het restaurant is gesloten. De bewoners krijgen de warme maaltijd op hun appartement geserveerd.
 • Het winkeltje is gesloten. Voor de bewoners waarvoor dit problemen voor problemen zorgt, wordt gekeken naar een passende oplossing.
 • Het is voor onze bewoners niet mogelijk om buiten te wandelen. In De Palatijn kan dit onder begeleiding wel in de binnentuin en in De Nieuwpoort kan dat binnen afzienbare tijd ook in de achtertuin. Zodra deze is afgesloten voor publiek van buitenaf.

20 maart 2020

Bezoekverbod Stichting NiKo!

Op 19 maart jl. is de overheidsmaatregel afgekondigd voor een bezoekverbod in de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. Deze landelijke maatregel duurt voorlopig tot en met 6 april 2020 en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus.

In bijgaand bericht leest u de maatregelen die wij nemen om dit te kunnen realiseren.


17 maart 2020

Bij wijzigingen of meer nieuws over onze maatregelen als gevolg van het coronavirus (COVID-19), zouden wij u informeren.

Om de kans op besmetting in te perken hebben wij besloten preventieve maatregelen te treffen. Afspraken hierover worden gemaakt in afstemming met alle verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Noord-Holland-Noord.

Welke preventieve maatregelen heeft Stichting NiKo getroffen om de besmettingskans in te perken?

 • Centrale activiteiten in de restaurants zijn gestopt.
 • Alle bewoners in De Nieuwpoort hebben de mogelijkheid om op hun appartement de maaltijd te nuttigen. De mogelijkheid om de maaltijd in het restaurant van De Nieuwpoort te gebruiken blijft ook bestaan. Echter wordt dit verspreid over diverse ruimtes.
 • De bewoners in De Nieuwpoort kunnen alleen naar het restaurant als zij geen verschijnselen vertonen (hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts). Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, mogen zij weer naar het restaurant.
 • De toegangsdeuren van de beide locaties zijn alleen toegankelijk met een sleutel. Of u kunt de voordeurbel gebruiken.
 • Er is één bezoeker per bewoner per dag toegestaan op de locaties.
 • Wij hebben de 1e contactpersonen en vertegenwoordigers gevraagd af te stemmen wie er op bezoek komt.
 • Iedereen die klachten vertoont (hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts), wordt verzocht niet op bezoek te komen ter bescherming van onze kwetsbare bewoners.
 • Bij binnenkomst wordt het bezoek gevraagd om de handen te desinfecteren en ook bij het verlaten van het pand.
 • Desinfectant in laten werken totdat de handen droog zijn. Dit kan door uw handen te wrijven.
 • Het bezoek wordt verzocht rechtstreeks naar de zorgvrager te gaan en na afloop weer direct naar de uitgang te gaan.
 • De restaurants zijn gesloten voor mensen die niet op onze locaties wonen. Als alternatief wordt aan de vaste gasten van de maaltijden onze maaltijdbezorging aangeboden.
 • In De Nieuwpoort is het streven om het winkeltje nog open te houden. Mocht dit niet lukken door ziekte, dan vragen wij de 1e contactpersoon om de boodschappen van de zorgvrager zelf te halen. Dit kan in het winkeltje of extern. Als iemand hier problemen bij ondervindt, kan dit worden besproken met de teamcoach of verpleegkundige van de afdeling. Wij willen graag meedenken en oplossingen zoeken.
 • Externe zorgpartijen. De pedicure komt alleen langs indien dit medisch nodig is. Mondzorg komt ook alleen bij noodzaak. De kapsalons op beide locaties sluiten voorlopig hun deuren.
 • Er vindt tot 6 april a.s. geen multidisciplinair overleg plaats. Bij een crisissituatie is er een crisisberaad, zo mogelijk vindt dit telefonisch plaats.
 • Verder volgen wij de richtlijnen van het RIVM, zodat ook onze medewerkers en vrijwilligers veilig kunnen werken.

De belangrijkste vragen en antwoorden zijn door het RIVM op een rijtje gezet. Deze kunt u hier vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. De nieuw genomen maatregelen die op zondag 15 maart in een persconferentie zijn aangekondigd kunt u hier teruglezen. Beide websites worden geüpdated, daar kunt u dus de juiste informatie vinden en zo blijft u op de hoogte. Of u kunt bellen naar 0800-1351.

Zodra er meer nieuws is of andere maatregelen nodig zijn, zullen wij u weer op de hoogte stellen.


13 maart 2020

Op dit moment is er geen aanleiding om u zorgen te maken over het coronavirus (COVID-19) bij de locaties van Stichting NiKo. Gezien de media aandacht, willen wij u informeren.

De belangrijkste vragen en antwoorden zijn door het RIVM op een rijtje gezet. Deze kunt u hier vinden: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. De nieuw genomen maatregelen die op donderdagmiddag 12 maart 2020 in een persconferentie van Mark Rutte zijn aangekondigd kunt u hier teruglezen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland. Beide websites worden geüpdated, daar kunt u dus de juiste informatie vinden en zo blijft u op de hoogte.

Wanneer is een bezoek aan onze locaties niet wenselijk?

In de maatregelen van het kabinet en de RIVM in de link hierboven kunt u lezen wat er allemaal is besloten. Naast de al gedeelde criteria om thuis te blijven: koorts, luchtwegklachten en een bezoek aan een risicogebied of contact met iemand die er is geweest, zijn er wat criteria bijgekomen. Een aantal van deze punten lichten wij hier uit, omdat deze voor u als bezoeker ook gelden:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer.
  In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Aanvullend hierop heeft het dagelijks bestuur van de hygiënecommissie besloten dat wanneer u een zorgvrager in een van onze locaties bezoekt, wij u vriendelijk verzoeken om geen rondgang door het pand te maken. Wij verzoeken u om direct naar de zorgvrager te gaan en direct naar de uitgang.

Ook vragen wij u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren, bij de ingang vindt u het desinfectant op een statafel.

Wij doen er alles aan om de besmettingskansen in te perken. Er zijn protocollen beschikbaar voor onze medewerkers, alle middelen staan paraat en het dagelijks bestuur van de hygiënecommissie houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en anticipeert waar nodig.

Ook hebben wij besloten om de eigen evenementen zoals de Voorjaarsmarkt, de Herdenkingsbijeenkomsten, de bijzondere maaltijd en de Ontdek de Zorg Week af te blazen. Alle betrokken partijen (samenwerkende partijen) hebben wij geïnformeerd. Ook alle extern betrokken partijen die onze locaties bezoeken hebben wij geïnformeerd over hoe te handelen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft omtrent het coronavirus, dan kunt u hier kijken: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of op https://www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook kunt u bellen naar 0800-1351.

Nieuws

Zorgkaart Nederland
25 aug 04:32 pm

Graag willen we weten hoe u de zorgverlening op onze locaties ervaart. We nodigen u daarom uit...

Artikel Noord-Holland Dagblad ‘Ventilatoren draaien door’
13 aug 11:18 am

Onlangs heeft o.a. Stichting NiKo in het artikel van het Noord-Hollands Dagblad haar gedachten over het gebruik...

Even voorstellen: SARA
30 jun 10:43 am

Dit is SARA. Is ze niet prachtig?! SARA logeert sinds dinsdag 23 juni in De Palatijn en...

Draaiorgel concert
20 mei 09:55 am

Op dinsdag 19 mei heeft de vereniging RT190 Alkcmaer een geweldig draaiorgel concert gegeven op het terrein...