iPVB

De zorg(vraag) verandert, er is een tekort aan geld en aan goed geschoold personeel.... De kranten staan er vol mee. NiKo is er trots op dat we samen met onze betrokken medewerkers de klant in regie zetten en haar budget centraal stellen. Dit doen we door samen 'een streep in het zand te zetten'. Hoe we dat doen? Bekijk onze iPVB film (intramuraal Persoonsvolgend Budget):

https://www.youtube.com/watch?v=Q3R3DPKphAw